Beter eten, minder geweld - Artikelen Eerlijk Voedsel - Eerlijk Voedsel

Ga naar de inhoud

Beter eten, minder geweld

Eerlijk Voedsel
Gepubliceerd door in Voeding ·
Tags: etengezondsupplementmineralen
Ik las dit: Het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie gaat volgend jaar gedetineerden in zeven gevangenissen voedingssupplementen geven. In de verwachting zo het aantal geweldsincidenten terug te dringen. Dat is een unicum in de wereld.
Onderzoek heeft eerder uitgewezen dat gevangenen die via supplementen extra vetzuren, vitamines en mineralen tot zich nemen minder agressief gedrag vertonen. ‘Wij maken als eerste land de stap van laboratorium naar praktijk’, zegt Ap Zaalberg van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie in de Volkskrant.
Hoe lang zeg ik dat al? Ik durf te stellen dat veel kinderen met rugzakjes het rugzakje kwijtraken als ze beter te eten krijgen. Hoe lang laten we ons nog vergiftingen door de voedselindustrie en supermarkten? Hoe lang laten we artsen grijpen naar dure medicijnen en laten we dus in feite kinderen drogeren terwijl ze tegelijkertijd letterlijk gif eten.
Met genoeg medicijnen kan je alles onderdrukken, maar met goed voedsel is al veel van de gedragsmedicatie niet meer nodig.
Helaas gaat het niet van vandaag op morgen. Maar de kinderen zijn ook niet in 24 uur vergiftigd. We zijn al tientallen jaren met de vergiftiging bezig. Het begon ooit grootschalig met het toedienen van DES. Daarna werd het voedselbeleid zo ingezet dat er veel en goedkoop voedsel moest zijn. Kwaliteit deed er niet zo toe. Nu, dat beleid begint zich nu te wreken.
Overigens was er DIRECT een Belgische voedingsdeskundige die aangaf dat het eten van voedingssupplementen geen enkele zin heeft. (Alle onderzoek in Nederland ten spijt)
De grote vraag is waar hij dat idee vandaan haalt. Het onderzoek in Nederland wees overduidelijk aan dat het WEL degelijk zin heeft en dat niet alleen je gezondheid maar ook je gedrag bepaald wordt door je voeding.
De voedindgsindustrie is om meerdere redenen echter fel gekant tegen supplementen. De voedings'deskundige' is slechts spreekbuis voor een industrie die ons in feite degelijks gif voorzet. Daar mag je als consument vooral niet zelf iets tegen doen. Immers heeft de 'deskundige' zelf dan straks ook geen emplooi meer.
Laat u niet langer voorliegen door de gevestigde orde die ons de laatste veertig jaar ziek heeft gemaakt! Het zijn kwakzalvers gebleken, want niet alleen hebben we meer welvaartsziektes als ooit tevoren, maar ook hebben ze nog altijd geen enkel structureel antwoord op die problemen, terwijl de oplossing zo simpel is. Het is namelijk gezonder eten en het nemen van supplementen daar waar je voeding tekort blijft schieten.

Kijk op www.afslankenonline.com, www.gezondheidstart.nl en op www.eerlijkvoedsel.com voor meer gratis informatie over gezonder en bewuster eten en leven.


Terug naar de inhoud