01/2013 - Artikelen Eerlijk Voedsel - Eerlijk Voedsel

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Groenten en fruit vervuild

Gepubliceerd door in Ziekte ·
Op de Belgische teletekst op 24 januari een positief stukje over groenten en fruit die af en toe niet zuiver zijn.
Men steekt het positief in, maar uiteindelijk is het wel zo dat er resten van verschillende soorten pesticiden zitten in 60% van de groenten en in 80% van het fruit.
Daarbij, en dat vonden ze op de Belgische Teletekst 'een uitzondering en zeldzaam', is het zo dat bij groenten in 1,3% van de gevallen de normen overschreden worden en bij fruit praten we over maar liefst 2,7% normoverschrijdingen.
Die normen zijn er niet zo maar. Ik vind er persoonlijk niets zeldzaams aan als maar liefst  2,7% van het fruit een te hoge concentratie aan pesticide bevat.
Het onderzoek is gedaan door de FAVV in België, die daarvoor 1800 onderzoeken uitvoerden.
Ik vind het ontluisterend dat men zo makkelijk over het feit heenstapt dat in veel meer dan de helft van de gevallen groenten en fruit in feite gif bevat.
Dat gevel we onze kinderen en dat eten we zelf. We zijn dan verbaasd dat we steeds gekkere ziektes, die we welvaartsziektes noemen, ontwikkelen? We vergiftigen onszelf en ik ben niet onder de indruk van de druk die vanuit controleurs gelegd wordt. Op die manier heeft controle weinig zin.
Waar zijn de sancties? Welke partijen groenten en fruit zijn uit de handel gehaald, welke leveranciers mogen niet meer leveren?


Wat is hybride zaad?

Gepubliceerd door in Voeding ·
Hybride zaad is een kruising van twee ouders, een moeder en een vaderplant.
Deze beide ouders zijn ieder voor zich volledig homozygoot.
Dat betekent dat ze tientallen generaties met zichzelf zijn gekruisd zodat alle variatie aan
eigenschappen (genen) verdwenen zijn en de zaadjes en eicellen die ze produceren allen volledig identiek zijn.
De vaderlijn en de moederlijn zijn beiden echter volledig verschillend. De vaderlijn geeft bijvoorbeeld hele kleine tomaten, de moederlijn geeft hele kleine planten en grote tomaten.
Als je nu die moeder en die vaderlijn kruist met elkaar krijg je dus van al die identieke  pollencellen en die identieke eicellen allemaal identieke nakomelingen.
Dat heet een F1 hybride (eerste kruising).
Voor de tomaat betekent dat bijvoorbeeld dat je tomatenplanten krijgt die 3 meter hoog worden, en waarvan je 24 kilo tomaten kunt oogsten die er perfect uitzien (bv F1 hybride moneymaker)
Een ander voorbeeld is als je rashonden (ook inteeltdieren) met elkaar zou kruisen: bv een Deense
dog met een Sint Bernhard.
Alle eerste generatie nakomelingen lijken dan sprekend op elkaar.


Hybride zaad is voor luie boeren

Gepubliceerd door in Voeding ·
Monsanto levert heel veel hybride zaad. En daarnaast hebben ze heel veel genetisch gemodificeerd zaad, waarbij extra eigenschappen (genen) zijn toegevoegd aan een van de ouderlijnen. Hierdoor wordt de plant bijvoorbeeld herbicideresistent.
Als een boer dit zaad koopt, dan krijgt hij een perfect uniform gewas. Alle planten zijn F1 hybride planten en lijken sprekend op elkaar.
Echter als de boer zelf dat zaad oogst en bewaard om volgend jaar zelf weer uit te planten krijgt hij twee problemen.
Hij krijgt nu in zijn tweede jaar oogst van zijn F2 hybride zaad een gewas wat extreem variabel is.
Grote planten, kleine planten, niets lijkt op elkaar. Alles is mogelijk wat tussen beide oorspronkelijke vader en moeder lijn mogelijk is. Kortom de boer krijgt geen uniform gewas en kan een zeer slechte oogst verwachten.
Hij mag van Monsanto NIET zomaar de extra genetische eigenschappen gebruiken in zijn planten voor het nieuwe seizoen. Er zijn patenten op die eigenschappen waardoor de boer juridisch een groot probleem zou hebben.
Een keuterboer in bijvoorbeeld Costa Rica wil het liefst gewoon zaad dat hij volgend jaar weer kan oogsten en opnieuw gebruiken voor het volgende seizoen. Hij kan dan selecteren op die plant die op zijn grond heel goed groeit. Op die manier kan een slimme boer zijn gewas steeds meer aanpassen aan zijn unieke omstandigheden. Vroeger was natuurlijk al het zaaigoed gewoon zaad. Hybride zaad is in feite een trucje van de zaadveredelingsbedrijven om ervoor te zorgen dat elke boer elk groeiseizoen weer al zijn zaaigoed nieuw (en bij hen) moet kopen.
Tomatenzaad F1 hybride is per gewicht trouwens duurder als goud.
F1 hybride zaad is goed voor luie boeren die standaard veel kunstmest en herbiciden spuiten. Ze krijgen dan een gegarandeerde opbrengst die hoog is. De investeringen zijn echter ook hoog. Het is vooral geschikt voor grote boeren met veel grond en machines.
Voor kleine boeren is het een gruwel.
Nadeel van hybride planten is dat het stuifmeel van genetisch gemodificeerde planten overgebracht wordt naar andere akkers waar normaal gewas op staat.
Het is al veel voorgekomen dat een controle onderzoek op genetisch gemodificeerde eigenschappen inderdaad bleek uit te wijzen dat er door  die (biologische) boer vervuiling in zijn gewas op was getreden.
Dat heeft in de USA tot een aantal gruwelijke rechtzaken geleid. In Europa zijn ze gelukkig slimmer, en weten heel goed het onderscheid te maken (namelijk alleen de vrucht of het zaad (van graan bv) is dan genetisch gemodificeerd, en niet de ouderplant.


Droogte resistente maïs

Gepubliceerd door in Voeding ·
Kunt u het zich nog herinneren, vorig jaar tijdens de droogte in Amerika? Op het journaal berichten over een wonder maïs van Monsanto dat veel beter dan gewone maïs tegen de droogte kon.
Het was een broodje aap.
Journalisten hebben zich of laten beetnemen, of maakten deel uit van de publiciteitsstunt van Monsanto. Feit is dat deze maïs helemaal niet zo'n wondermiddel was.
Monsanto heeft een kans gezien om prachtige reclame voor zichzelf te maken, maar het was vooral misleiding. Dat is iets waar het bedrijf Monsanto misschien nog wel het sterkst in is.
In  Amerika kunnen boeren ondertussen vrijwel geen zaden meer verkrijgen waar Monsanto niet op één of andere manier een patent op heeft lopen. Zaden die veel duurder zijn dan zaden zonder zo'n patent.
De vraag is of deze zaden ook die hogere prijs waard zijn.
De boeren zeggen anoniem heel iets anders dan wanneer ze met naam bekend zijn.
De angst voor Monsanto is enorm. Als dat bedrijf je eruit pikt, dan ben je in feite al failliet.
De Amerikaanse overheid weet dat ook en is in 2010 een anti-trust onderzoek begonnen.
Het is overduidelijk dat er hier sprake is van een ongezonde marktdominantie door Monsanto.
Tot grote verbazing van de insiders is dit onderzoek in alle stilte net voor de feestdagen eind 2012 gestaakt.
Redenen werden er niet gegeven. Men heeft gewoon de dossiers gesloten.
Monsanto heeft de Amerikaanse anti-trust autoriteit ook al in haar zak zitten. In feite is Monsanto nu zo dominant, dat ze te groot is om nog aan te pakken. De boeren hebben ondertussen geen keuze meer. Het is of Monsanto's zaden kopen, of Monsanto's advocaten op bezoek krijgen. Zo werkt het bedrijf. Het is nog onbewezen, maar wat ze lijken te doen, is op een veld van een afvallige boer wat Monsanto zaden gooien en aan het einde van het seizoen laat Monsanto door 'onafhankelijke' maar door haar betaalde onderzoekers de oogst precies op dat stukje veld onderzoeken.
Uiteraard komt daar dus een deel Monsanto zaad uit naar voren. Die boer gaat dan aangeklaagd worden voor heel zijn oogst. Rechters gaan er vrijwel altijd in mee omdat men gewoon aanneemt dat zo'n groot bedrijf de waarheid spreekt en een kleine boer de zaak beduveld.
Ondertussen is er al heel wat twijfel over de wetenschappelijkheid van heel wat odnerzoeken naar de veiligheid van Monsanto's producten. De wetenschappers leven van het geld dat Monsanto hen verstrekt. Is het niet zo dat wie betaalt, bepaald? Of gelooft u nog in het sprookje van de onafhankelijke wetenschapper die ondanks zijn onafghankelijkheid op wetenschappelijk gebied volkomen afhankelijk is van het geld van de promotor?


Biologische kip niet duurzaam

Gepubliceerd door in Voeding ·
De Nevedi, de brancheorganisatie voor de diervoeder industrie, stelt op hun site dat het grondstoffengebruik en de uitstoot van wat we biologische kippen noemen hoger is dan bij plofkippen.
Is dat erg, is dat een heel vervelende constatering?
De plofkip wordt onder minimale omstandigheden met precies afgestemde hoeveelheden voedsel onder optimale omstandigheden voor een snelle groei gekweekt.
Ideaal voor de duurzaamheid als je die berekend op basis van hoeveelheid gebruikte grondstoffen en de hoeveelheid ontlasting van het beest.
We kijken echter niet naar de leefomstandigheden en de gezondheid van de plofkip. We kijken ook niet naar de kwaliteit van het vlees voor de consumptie.
We kijken dan ook niet naar de grote hoeveelheden antibiotica die bij de plofkip worden gebruikt.
Een biologische kip heeft meer ruimte en kan derhalve ook meer lopen. Dat kost energie en dat gaat ten koste van de groei. Het beest is ook gezonder en kan toe met veel minder antibiotica.
Het mooiste vanuit productie bezien zou zijn om kippen al snel na hun geboorte vast te binden zodat ze niet bewegen. Blijkbaar wil Wageningen Universiteit, waar dit stuk oorspronkelijk vandaan komt, die kant op, want dat is pas echt duurzaam. Zo'n kip verspilt geen energie aan bewegen. Energie die deze asociale kip in vleesproductie had moeten stoppen. Je moet immers als kip weten waarvoor je hier op aard bent.
Aalt Dijkhuizen van Wageningen Universiteit wil, onder het mom van de wereld voeden, nu beweren dat de biologische kip in feite asociaal is. Die gebruikt te veel voedsel om de mensen in de wereld van voedsel te kunnen voorzien.
Nu kan je je afvragen of we als mensheid dan niet beter af zouden zijn als we zelf dat kippenvoer zouden eten en het niet  ondoelmatig eerst via een kip laten lopen.
Kortom, als het gaat om duurzaamheid, dan is het kweken van kippen op zich al een heel ondoelmatige manier om aan voedsel voor mensen te komen. Wij kunnen prima leven op de zaden die de kern van het kippenvoer vormen. Laten we heel die kippensector schrappen en moet je eens kijken hoeveel schoner alles wordt en hoeveel mensen we meer kunnen voeden!
Tot... het moment er komt dat we constateren dat mensen zelf ook nogal ondoelmatig met hun energie omgaan.
Ook de ontlasting van mensen is nogal vervuilend. Wat als we die mensen nu eens eerst vastbinden en in kooien stoppen en minder te eten geven, om dan later tot de constatering te komen dat de wereld eigenlijk beter af is zonder die vervuilende parasieten die we mensen noemen?
Ik begrijp dat de diervoederindustrie en de universiteit deel willen uitmaken van de duurzaamheid discussie, maar ik denk dat ze voorzichtig moeten zijn met het al te driest promoten van de industrievorm waar ze  het meeste aan verdienen en waar ze tot op heden voor opgeleid hebben. De wereld is aan het veranderen en Wageningen Universiteit en Nevedi  zijn blijkbaar nog altijd bezig met wat de afgelopen 100 jaar de beste weg was. In mijn optiek is die weg al enkele jaren geleden doodgelopen. Het wordt tijd dat Nevedi, maar zeker ook Wageningen Universiteit, dat ook in gaan zien.
Hun zielige poging om duurzaamheid te ontkoppelen van biologisch en hun poging het voeden van mensen op een manier die op zichzelf al ondoelmatig is te promoten, werkt tegen ze.
Ze kunnen technisch op bepaalde punten wel gelijk hebben, maar dierwelzijn is meer dan een technische optelsom. Mensen zijn niet rationeel als het gaat om maximering van de winst. Mensen zijn in staat gebleken hun eigen kinderen en familie te vergiftigen als het de winst  maar zou maximeren. Helaas is het dus zo dat regulering nodig is om ons zakelijk handelen menswaardig te houden. Bij intensieve veeteelt bedrijven is vrijwel altijd sprake van vervuiling van de grond en sloten met bijvoorbeeld de al genoemde antibiotica. Dat spul is daar niet bij toeval gekomen, het is er gedumpt. Dat was goedkoper dan netjes verwerken. Winstmaximalisatie, maar ondertussen is de omgeving wel  vervuild.
Dat aantoonbare wangedrag houdt in dat we actief moeten ingrijpen om winstmaximalisatie niet ten koste van menselijk handelen te laten gaan. In andere woorden, we moeten de industrie bewust dwingen  tot matiging omdat zonder die matiging de kippen letterlijk vastgebonden zouden worden.
Als mensen zouden we ook kippen een kipwaardig bestaan moeten bieden. Ook als dat duurder is. Ook als dat inhoudt dat de consument de goedkoopst mogelijke kip hier straks niet meer kan kopen omdat deze verboden is. De onwetende consument zou zelf de goedkoopste kip gewoon kopen. Maar vraag je of ze de plofkip willen, dan zeggen ze echter neen. Aan de verpakking zie je niet dat het een plofkip is. Je ziet slechts de laagste prijs.
De "markt" is dus niet altijd de beste weg om menswaardige besluiten door te laten nemen.
De oude wegen zijn tegenwoordig niet meer de te belopen wegen.
Dat  besef had Aalt Dijkhuizen, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR nog niet. Ik vraag me af wanneer hij eindelijk wakker gaat worden.


Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu