Eetpatroon en welvaartsziekten - Artikelen Eerlijk Voedsel - Eerlijk Voedsel

Ga naar de inhoud

Eetpatroon en welvaartsziekten

Eerlijk Voedsel
Gepubliceerd door in Ziekte ·
Tags: cholestorolgezondheidrisico
Ik wil even reageren op het verhaal van Jeroen van Leeuwen over voeding en met name verzadigd vet en cholesterol.
Of  alles wat hij te berde brengt correct is, weet ik niet maar wat hij zegt over verzadigd vet en cholesterol is m.i. helemaal waar.
Zie de boeken 'De cholesterolleugen' van prof Walter Hartenbach, Duits hart- en vaatchirurg, 'De cholesterolhype' van Malcolm Kendrick, Schotse arts, die vele (quasi)wetenschappelijke onderzoeken tegen het licht heeft gehouden en ondeugdelijk heeft bevonden.
Lees ook eens 'Fat and  cholesterol, good for you' van de Deense cardioloog en onderzoeker Uffe Ravnskov en het proefschrift van de in maart 2012 gepromoveerde arts Remko Kuipers die onderzoek heeft gedaan naar verbanden tussen ons eetpatroon en welvaartsziekten. (proefschrift: 'Fatty acids in human evolution: contribution to evolutionary medicine'. In een door hem geschreven artikel in het tijdschrift Frontier zegt hij o.a.: "Sterker nog, de beschikbare studies die met verzadigd vet zijn verricht laten geen gezondheidsrisico's zien. Evenzo wordt in toenemende mate betwijfeld of een hoog serum cholesterol per se eigenlijk wel zo'n groot risico is zoals dat sinds de jaren vijftig naar het publiek is gecommuniceerd."
Dat dit voortschrijdend inzicht vele cardiologen nog niet heeft bereikt heb ik zelf ondervonden toen ik op eigen gezag stopte met het slikken van statines die bedoeld zijn om het  cholesterolniveau te verlagen, enerzijds vanwege de inzichten van Kendrick, Hartenbach en Ravnskov, anderzijds vanwege het  diabetesbevorderende effect dat ervan uitgaat. Men wenst er niet over te  praten met de patiënt, die immers geacht wordt domweg alle richtlijnen van de dames en heren medici te volgen. Mijn advies: zorg dat je zelf de regie zoveel mogelijk houdt, verzamel zelf informatie en maak je eigen afwegingen.

Vriendelijke groet,
Léon


Terug naar de inhoud